Astrup set fra nord. Huset til højre er Astrup Købmandshandel derefter Hotellet og Kørestalden. Stemplet både Videbæk og Ringkøbing D.7.06.1907.

.


Astrup Brugsforening og Astrup Hotel til højre 
Brugsen var måske kun Købmandshandel på dette tidspunkt. Stemplet Astrup og Skjern.
D. 7.06.1
917.


Bag på kortet står der Astrup Hede. 
Stemplet Skjern og Astrup D.16.1.1925.


Astrup med Købmanden og Hotellet.


Dejbjerg Kirke. Stemplet Lem St. D.24.7.1912.


Parti fra Dejbjerg Bakker. Dateret Skjern D.12.8.1931.


Egelund i Dejbjerg.


Letagergård, Dejbjerg Plantage. 
Stemplet Skjern D.22.12.1952.


Dalgas Mindestøtte på Dejbjerg Bakke.


Dalgas støtten på Dejbjerg Hede.


Tyttebærplukning på Dejbjerg Hede.
Stemplet Skjern D.2.9.1920.


Her er den samme kort men nu er der kommet farver på 


Dalgas støtten på Dejbjerg Hede.


Dejbjerg Hede.


Parti ved Række Mølle søen. 
Stemplet Skjern D.3.7.1911.


Parti ved Række Mølle ca.1912.
.


Rækker Actiemølle. Stemplet D.29.2.1912.
.


Parti fra Række Mølle.
Stemplet Skjern D.4.5.1907.


Luftfoto af Rækker Mølle.
.


Parti ved Række mølle.
Stemplet Skjern D.30.12.1911.


Parti fra Stauning Kirkeby.
.


Parti fra Stavning med Kirken og Vindmøllen.
Stemplet Stavning D.24.06.1953.


Viemarksgård en af Stavnings største gårde,
hvis historie går tilbage til 1794.
Stemplet Vejle D.18.7.1919.


Parti fra Stavning til højre Smeden.
Stemplet Stavning D.25.06.1954.
.


Stauning Kirke og Stauning Havn.


Stauning Præstegård og Kirke.
Stemplet Skjern D.21.07.1920.


Kortet er fra Stavning Havn.


Kortet er fra Stavning Havn.


Hilsen fra Bølling man kan se en flot Vindmølle
Stemplet Skjern D.16.5.1907.


Gymnaster fra Bølling ca. 1941
Er der nogen der kan fortælle Hvem de er.


Ganer skole bygget i 1909.


Astrup. Stemplet Skjern D.03.08.1912.


Stauning Airport Oldtimer Rally June 1976.
3. D. H. 82A Tiger Moths.


Partier fra Stauning med Brugsen,
Havnen og Kirken.


Faster dette er vejen fra Borris.  
Stemplet Skjern D.01.11.1915.


Faster Kirke uden klokketårn, tårnet blev bygget i 1926.
Stemplet Skjern D.18.01.1913.


Fotokort af Faster Kirke.


Fotokort Faster Kirke indvendig.


Foto af Henrik Stampe Vilstrup.
Som var Præst fra 1908 til 1917.


Hanning Kirke med Præst J. Føns Jørgensen
som var Præst ved Kirken 1908-1921.   Stemplet Skjern D.31.8.1913.


Rækker Mølle Vaskeri, Tlf. 80.


Sedding Skole.
Stemplet Skjern D.23.10.1906.


Ringkjøbing Fjord "Prins Hamlet"
Skibet sejlede på Fjorden fra 1910 til 1921.


Ringkøbing Fjord "Vestjyden"
Skibet sejlede kun få sæsoner på Fjorden .


Dalgas Minde på Dejbjerg Bakke.
Stemplet Skjern D.10.10.1906.


Hovedgård Slumstrup.
Flot Stjerne Stemplet Astrup.


Dalgas støtten på Dejbjerg Hede.
Den 3-5-1925.


Parti fra Stavning ca. 1935.


Engfest i Stauning


Stavning Lufthavn.


Bølling Søndergaard.
Stemplet Skjern D.23.11.1917


Skjern Å.


Dejbjerg Kirke som Julekort.
Stemplet med frimærke i 1986.


Bundsbæk Mølle. Mon ikke det er Mølleren
Andreas Jensen med familien.


Her ses Sandpumperen Nymindegab og Prins Hamlet
Stemplet Odense D.6-10-1915. Og Nykøbing Falster.


Fruegaard Stavning nu Toldhusvej
Kortet er stemplet Skjern D. 8.2.1915

 Med 5 øre Chr. 10,


Fasterkær. stemplet  Skjern D.22-12-1917.