Kong Christian X i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.29.9.1927.


Bataillonen ankommer til Lejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Fra Lejren ved Borris. Kronprins Christian.
Konge af Danmark 1912 -1947.


Kong Christian 10 i Lejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Så er der bade dag i Skjern Å for soldaterne 
Stemplet Skanderborg Skjern D.11.9.1907.Vaskesene i Skjern Å.
Fra D.26.10.1908.


Fra Badestedet ved Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.29.8.1919.


Signalstationen Røverstuen ved Borris.
Stemplet Borris D.19.9.1907.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet D.1.9.1909.


V. C. i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.23.8.1908.


Fra teltlejeren i Borris.
Stemplet Borris D.10.9.1907.


Fra teltlejeren i Borris.
Stemplet Borris D.8.9.1913.


Fotokort fra Lejren ved Borris.
Stemplet Skjern D.23.9.1908.


Teltlejren ved Borris.
Stemplet Borris D.22.3.1910.


Soldaterhjemmet i Lejren ved Borris.
Stemplet Tarm D.11.9.1908.


KFUM's Soldatermission i Lejren ved Borris.
D.2.10.1908.


Fotokort af Soldater i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.28.8.1909.


Vagten ved teltlejren i Borris.
Stemplet Borris D.5.8.1910.


Fra teltlejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Fra teltlejren ved Borris.
Stemplet Skanderborg Skjern 


Der slagtes i Lejren Ved Borris.
Stemplet Borris D.28.8.1913.


Fra Messen i Borris Lejren.
Stemplet Borris D.25.8.1918.


Lejren ved Borris Mandskabskøkkenet.
Stemplet Borris D.30.7.1913.


Køkkenet i Lejren ved Borris.
.


Fra Teltlejren ved Borris.
Stemplet København D.30.7.1929.Barberen i Borris Lejren.


Fotokort af Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.4.8.1921.


Fotokort af lejren ved Borris.
Stemplet Fredericia D.9.10.1919.


Teltlejren ved Borris med mange Heste.
kortet er postfrisk.


Teltlejren ved Borris og den gamle vandpumpe.
kortet er fra 1913.


Officiant Messen i Lejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Officiant Messen i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D,25.8.1929.


 Lejren ved Borris.
Stemplet Malling D.15.1.1935.


Fra Lejren ved Borris. Soldaterløjer.
Stemplet Sandved D.11.10.1967.


Teltlejren ved Borris.
Stemplet Borris D.12.9.1924.


Teltlejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


De glades hjem fra Borris Lejren bag på 
kortet står der minde om Borris August 1929.


Fra lejren ved Borris Barberen.
Kortet er postfrisk.


Morgen mønstring ved teltlejren.
Stemplet Borris D.19.09.1929.


Teltlejren ved Borris.
Stemplet Borris D.4.9.1932.


Fra teltlejren ved Borris.
kortet er postfrisk.


Lejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Kortet viser Vagten ved Lejren i Borris.
Stemplet Viborg D.3.2.1906.


Soldater ved Badestedet i Skjern Å.
Stemplet Borris D.6.9.1908.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Fredericia D.31.8.1905.


Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.8.9.1910.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.1.9.1912.


Lejren ved Borris Fanen føres til højre fløj.
Stemplet Borris D.6.8.1913.


Lejren ved Borris stemplet men frimærket mangler men ca.1910.


Lejren ved Borris der spilles Fodbold.
Stemplet Borris D.11.9.1911.


Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.8.8.1934.


Naturforplejning i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.4.9.1908.


Lejren ved Borris.


Fra Teltlejren ved Borris D.15.8.1919.


Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.22.3.1936.


Flot gammel Hestekøretøj fra Borris-lejren.
Stemplet Borris D.2.9.1910.


Fra Lejren ved Borris og se Skjern Å.
Kortet er postfrisk.


Øvelsen kritiseres. Lejren ved Borris.
Stemplet.D4.6.1918.Med 5 øre grøn S F frimærke


Lejren ved Borris med en Lastbil.
Stemplet Borris i 1931.


Lejren ved Borris.
.


Lejren ved Borris ca.1930.


Bataillonen ankommer til Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.11.8.1909.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.3.9.1908.


Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.15.5.1952.


Heste parade i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D. 3.8.1910.

Fra Lejren ved Borris.


Ølteltet fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.23.11.1909.


Lejrliv i Borris med keglebane.
Stemplet Borris D.7.8.1912.


Lejren ved Borris.
Stemplet Skanderborg Skjern D.12.9.1907.


Badescene fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.6.9.1908.


Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.8.9.1923.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Skanderborg Skjern D.8.9.1905.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.21.12.1905.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet D.3.4.1905.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.2.9.1904.


Lejren ved Borris.
Ca. 1905.


Dragonregimentet i Lejren ved Borris.
Stemplet D.31.09.1915.


Fra Lejren ved Borris ca. 1905.
.


Fra Lejren ved Borris KFUM Soldaterhjem.
Stemplet Odense D.23.9.1928.


Fra Lejren ved Borris KFUM Soldaterhjem.


Fra Broen til Lejren ved Borris ca. 1905.


Fra Lejren ved Borris ca. 1905.


Lejren ved Borris stemplet Borris D.14.9.1935


Glædelig Jul fra Borrislejren.


Fotokort fra Lejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Fra teltlejren ved Borris.
Ca. 1930.


Lejren ved Borris ca. 1930.


Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris.


Fotokort fra Lejren ved Borris.


Fra Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.23.6.1910.


Fra Lejren ved Borris ca. 1908.


Fra Lejren ved Borris stemplet D.23.7.1909.


Soldater ved Skjern Å.
Stemplet Aarhus D.2.3.1908.


Parade i Lejren ved Borris.
kortet er fra ca. 1930.


Lejren ved Borris Kaffebod.
Stemplet Borris D.29.8.1928.


Fotokort fra Lejren ved Borris.
Graversen Skjern.


Fotokort fra Lejren ved Borris.
Graversen Skjern.


Fra Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris Mandskabskøkkenet.
Graversen Skjern.


Frokost i det grønne med øl og snaps.
Stemplet med frimærke 1933.


Fra Lejren ved Borris dateret D.29.11.1905.


Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris.
Kortet er postfrisk.


Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.17.3.1952.


Lejren ved Borris.
Kortet er fra ca. 1910.


Lejren ved Borris.


Kronprins Christian i Lejren ved Borris.


Soldaterhjemmet i Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.27.8.1913.


Soldater i Lejren ved Borris.


Telt Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D.12.8.1938.


Fra Telt Lejren ved Borris.


Telt Lejren ved Borris.
Stemplet Skjern D.2.4.1911.


Fra Lejren ved Borris Fodbad i Skjern Å.


Soldaterhjem i Lejren ved Borris.


Hovedgaden Lejren ved Borris.
Stemplet Borris D30-08-1913.


KFUM Soldaterhjem ca. 1912.


Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris.


Fra Lejren ved Borris.


Lejren ved Borris D.17.8.1930.


2, Bagagekokkevogne Lejren i Borris.
Stemplet Borris d.24,08,1905,


Vagthuset i Lejren  ved Borris.