Skjern Banegård som blev taget i brug i 1881. Kortet  har min Mor sendt til mine Bedsteforældre. 
  Stemplet Skjern D.27.6.1958.


Bredgade med Basarbygningen til venstre. 
    Stemplet Skjern D.2.7.1965.

.
.


Jernbanegade med Skjern Bank.


Jernbanegade nu er Banken udvidet.


Dommergården som i 1829 blev Herredsfogedbolig. Den første Herredsfoged var Justitsråd C. E. Hertz.


Kortet viser Skjern Vandrehjem.
.


Skjern Dommergård.


Skjern Vandrehjem Stemplet Skjern D.20.07.1954.


Museet i Anlægget og Frederik d. 7 Mindestøtte.


Skjern Anlæg stemplet Skjern D.21.07.1955.


Østergade nede på Bredgade ligger Posthuset.
Stemplet Skjern D.11.8.1953.


De gamles hjem i Skjern blev bygget i 1917 men kortet her er efter ombygningen i 1943.


Skjern Kommuneskole "Byskolen".


Skjern Kommuneskole.


Skjern Museum i Anlægget fra udstillingen indvendig. 


Skjern Museum i Anlægget fra udstillingen indvendig. 


Skjern Museum i Anlægget fra udstillingen indvendig.


Skjern Museum i Anlægget fra udstillingen indvendig.


Storkereden på Banegården med Storke.


Skjern Banegård og Jernbanegade.


Skjern Vindmølle på Langagervej hvortil den blev flyttet i 1917 fra Mølletorvet.


Skjern Vindmølle Stemplet Skjern D.30.7.1956.


Skjern Kirke efter 1940 for her er der Ur i
tårnet.


Skjern Kirke stemplet Skjern D.27.12.1962.


Skjern Museum i Anlægget.


Kortet viser den gamle Borrisvej der nu heder
Ånumvej stemplet D.31.1.1945.


Skjern Fjerkræslagteri Bygget i 1936.
 Nu er den helt væk.


Langagervej Skern Mølle står der på kortet
Stemplet Skern D.17.9.1941.


Skjern Å stemplet Skern D.5.8.1948.


Skjern Å med 2 motorbåde og 1 kajak.
Stemplet D.9.Juli 1946.


Musæum i Anlægget.


Skolen Skjern Stemplet Skern d.18.7.1951.